Om JFA

OM FÖRENINGEN:Jämtlands fältartilleri, som vi förkortar JFA, är en militärkulturhistorisk förening som bildades 1993 i samband med att Kungl Norrlands artilleriregemente, A 4, i Östersund, firade sitt 100-års jubileum som självständigt förband.


Föreningens ursprungliga syfte är att visa äldre tiders militärliv, framförallt för artilleriet. Idag har vi dessutom många medlemmar som fokuserar på det civila livet kopplat till militären.


JFA ägnar sig åt flera olika tidsepoker. Med anledning av 300-års markeringen av Armfeldtsmarschen och slutet av det stora nordiska kriget, 2018-2019, läggs mycket fokus på Karolinertiden bland annat genom evenemanget ”Karolinervinter”.


Vi ägnar oss även åt sengustaviansk tid, andra världskriget och tiden kring sekelskiftet 1900, A4 grundades som sagt 1893.


Två gånger årligen har vi det ärofulla uppdraget att skjuta salut vid Uppsala universitets doktorspromovering. En mycket trevlig tillställning, vilken vi genomför i föreningens uniformer m/1873.


Ett annat återkommande evenemang är ”Papegojskjutningen” där vi skjuter skarpt med framladdade svartkrutskanoner på Dagsådalens skjutfält utanför Östersund.KANONER OCH MATERIEL:

Huvudmaterielen består av:

•7,5 cm kanon m/02, vilken levererades till A 4 år 1906. Det är den första artilleripjäsen med rekylhäminrättning - vilket gör att pjäsen blir kvar på samma plats vid skjutning.

 

•3-pundig partikanon m/1773 gjuten hos Åkers styckebruk. Pjäsen, som är i original, renoverades våren 2009 och provsköts för första gången den 9 maj. Pjäsen har döpts till "Stoltheten". Pjäsen ingick, som en av sex pjäser, i Jämtlands Fältbatteri av Svea artilleriregemente åren c:a 1773-1815. I samband med mobiliseringen 1814 hade det även ett nummer: 7:e 3-pundiga partikanonbatteriet.

 

•Uniformer av varierande tidsålder, för vinter och sommar, både som föreningsegendom och som privategendom - medlemmarna är synnerligen påhittiga på detta område...
LEDNING OCH SAMVERKAN

JFA har en styrelse, men de allra flesta beslut sker på föreningsmöten till vilka alla medlemmar är välkomna. Vill du veta mer om föreningen så hittar du kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar här.


JFA är medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF, som är en sammanslutning och ett samarbetsorgan för de militärkulturhistoriska föreningarna i Sverige. (Till RSMF!) Föreningen samverkar med övriga föreningar inom Riksförbundet och även med utländska föreningar, exempelvis i Trøndelag, Norge.


Jamtli - Jämtlands läns museum är kanske den lokalt viktigaste icke militära samarbetspartnern. Det är tillsammans med Jamtli som vi under ett antal år arrangerat evenemanget ”Karolinervinter”. Tidigare har vi även arrangerat "Soldatliv på Jamtli".

 

Fältjägargruppen utgör en viktig partner för föreningen och föreningen är även medlem i Miltärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z.