Medlemskap

MEDLEMSKAP:

Som medlem i Jämtlands fältartilleri stödjer du en del av Jämtlands kulturverksamhet samt det militärhistoriska arvet.


För att bli medlem tar du kontakt med oss antingen via mail eller genom kontaktformuläret nedan och meddelar att du vill bli medlem. Du kommer då få reda på allt du behöver veta. Har du frågor om medlemskapet går det utmärkt att kontakta oss på samma sätt. 


Medlemsavgiften är på 100 kronor per år och betalas till föreningens plusgiro nr 50 68 80-4. Är ni en familj så betalar övriga familjemedlemmar bara 20 kronor. per familjemedlem. Kom ihåg att skriva för vem eller vilka medlemsavgiften gäller. 


Aktuella länkar:

JFAs Stadgar klicka här.

Verksamhetsberättelse 2017-18

Årsmötesprotokoll 2018