Jämtlands Fältartilleri

STYRELSE:

 

 

Styrelsens m.m. sammansättning

Föreningsstyrelsen för 2017 valdes i samband med årsmötet den 4 december 2016, den kom att bestå av följande medlemmar:

 

Ordförande: Henric Tungström Vice ordförande: Rasmus Åkergren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: Mikael Andersson Kassör: Sofia Edlund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot I: Torbjörn Sjöldkvist Suppleant 1: Lars-Olov Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant 2: Bert-Ola Henriksson-Nordenberg

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Jämtlands Fältartilleri per epost: Eposta JFA! (jfa@artilleri.se)

Plusgiro: 50 68 80 - 4, Org.nr. 802444-8972,

Copyright 2016 © All Rights Reserved