Styrelse

Kontakta Jämtlands Fältartilleri per epost: Eposta JFA! (jfa@artilleri.se)

Plusgiro: 50 68 80 - 4, Org.nr. 802444-8972,

Copyright 2016 © All Rights Reserved

Jämtlands Fältartilleri

STYRELSE:Styrelsens m.m. sammansättning

Föreningsstyrelsen för 2017 valdes i samband med årsmötet den 4 december 2016, den kom att bestå av följande medlemmar:


Ordförande: Lars-Olof Larsson                           Vice ordförande: Rasmus Åkergren
ordfjfa at artilleri.seSekreterare: Mikael Andersson                              Kassör: Sofia Edlund

sekrjfa at artilleri.se                                                 kassorjfa at artilleri.seLedamot I: Torbjörn Sjöldkvist                               Suppleant 1: Maud Henrik Jonsson


Suppleant 2: Bert-Ola Henriksson-Nordenberg
rasmusakergren.se

Copyright @ All Rights Reserved