Jämtlands Fältartilleri

OM FÖRENINGEN:

 

FÖRENINGENS BILDANDE:

Jämtlands Fältartilleri, förkortat JFA, är en militärkulturhistorisk förening som bildades år 1993 (23 januari) i samband med att Kungl Norrlands artilleriregemente, A 4, i Östersund, firade sitt 100-års jubileum som självständigt förband.

 

SYFTE:

Föreningens ändamål är att visa äldre tiders militärliv, framför allt artilleriet, vid tiden för sekelskiftet 1900, då A 4 sattes upp 1893.

Vidare söker föreningen även skildra andra delar av militärlivet under 1900-talets första del, alltså ej enbart artilleriet, samt även knyta an till äldre tidsepoker - exempelvis 1718-10 då general C.G. Armfeldt genomförde det fälttåg mot Trøndelag, som fick ett så tragiskt slut i gränsfjällen.

I och med märkesåren 1808-1809 har den sengustavianska tiden blivit ett viktigt verksamhetsfält för föreningen.

 

MATERIELEN OCH LEVANDE KRAFT:

Huvudmaterielen består av:

  • 7,5 cm kanon m/02, vilken levererades till A 4 år 1906. Det är den första artilleripjäsen med rekylhäminrättning - vilket gör att pjäsen blir kvar på samma plats vid skjutning.

 

  • 3-pundig partikanon m/1773 gjuten hos Åkers styckebruk. Pjäsen, som är i original, renoverades våren 2009 och provsköts för första gången den 9 maj. Pjäsen har döpts till "Stoltheten". Pjäsen ingick, som en av sex pjäser, i Jämtlands Fältbatteri av Svea artilleriregemente åren c:a 1773-1815. I samband med mobiliseringen 1814 hade det även ett nummer: 7:e 3-pundiga partikanonbatteriet.

 

  • Uniformer av varierande tidsålder, för vinter och sommar, både som föreningsegendom och som privategendom - medlemmarna är synnerligen påhittiga på detta område...

 

SAMVERKAN:

Föreningen samverkar naturligen med övriga föreningar inom Riksförbundet och med utländska föreningar, exempelvis i Trøndelag, Norge.

 

Fältjägargruppen utgör en viktig partner före föreningen och föreningen är även medlem i Miltärmuseiföreningen i Jämtlands län, Milmus Z, vilken skall ansvara för den miltära delen av det blivande Optand teknikland.

 

Jamtli - Jämtlands läns museum är kanske den lokalt viktigaste icke militära samarbetspartnern. Jamtli och JFA har genomfört "Soldatliv på Jamtli" första gången 1999 och evenemanget har därefter återkommit. Sen ett par år tillbaka så genomför vi även Karolinvinter tillsammans.

 

Årligen genomför föreningen även skarpskjutning med framladdade svartkrutskanoner på från början Grytans skjutfält, numera på Dagsådalens skjutfält utanför Östersund - vilket möjliggörs genom föreningsmedlemmar i Sundsvall som även är medlemmar i Sundsvalls pistolskytteklubbs svartkrutssektion. Genom denna tradtion har den medeltida "Papegojskjutningstraditionen" återupptagits.

 

Föreningen är medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF, som är en sammanslutning och ett samarbetsorgan för de militärkulturhistoriska föreningarna i Sverige. (Till RSMF!)

Föreningen har även varit medlem i Europeiska militärkulturhistoriska förbundet, EURS.

 

LEDNING:

Föreningens verksamhet leds formellt av dess styrelse - av praktiska skäl fattas beslut vid månatliga föreningsmöten med alla föreningens medlemmar. För särskilda uppgifter har föreningen särskilt ansvariga s.k. ”tjänstemän”.

 

Föreningens verksamhetsår är i princip ”kalenderår”, vilket brytes 31/10 varje år vad avser den ekonomiska hanteringen. Föreningsstämman genomförs traditionsenligt i december.

Kontakta Jämtlands Fältartilleri per epost: Eposta JFA! (jfa@artilleri.se)

Plusgiro: 50 68 80 - 4, Org.nr. 802444-8972,

Copyright 2016 © All Rights Reserved