Medlemskap

Medlemskap:

Som medlem i Jämtlands fältartilleri stödjer du en del av Jämtlands kulturverksamhet samt det militärhistriska arvet.

I föreningen har vi två olika medlemstyper, aktiv medlem och stödmedlem. Detta tydliggörs i meddelandet när du betalar in din medlemsavgift. För att bli medlem betalar du in årsavgiften 100 kronor till föreningens postgiro nr 50 68 80-4. Är ni en familj så till kommer 20kr. Detta innebär att det kostar 100kr för enskild medlem och 120kr för familj.

Kom i håg att ange allas namn, adress och e-postadress för de som avgiften gäller.

För mer information kontakta oss via mail.

 

 

 
 
 

Kontakta JFA per epost: Eposta JFA! (jfa@artilleri.se)

Postgiro: 50 68 80 - 4, Org.nr. 802444-8972,

Copyright 2016 © All Rights Reserved