Jämtlands Fältartilleri

Styrelsens m.m. sammansättning

Föreningsstyrelsen för 2016 valdes i samband med årsmötet den 4 december 2016, den kom att bestå av följande medlemmar:

 

Ordförande: Henric Tungström, Östersund

Vice ordförande: Rasmus Österberg, Frösön

Sekreterare: Mikael Andersson, Lit

Kassör: Sofia Edlund, Vänersborg

Ledamot I: Torbjörn Sjöldkvist, Frösön

Suppleant 1: Marika Åsell, Frösön

Suppleant 2: Bert-Ola Henriksson-Nordenberg, Ås

 

 

 

 

 

Kontakta JFA per epost: Eposta JFA! (jfa@artilleri.se)

Postgiro: 50 68 80 - 4, Org.nr. 802444-8972,

Copyright 2012 © All Rights Reserved